Zakon o osiguranju u FBiH

Pravosuđe Bosne i Hercegovine
Odgovori
Avatar
ivan
Site Admin
Postovi: 464
Pridružen/a: 17 tra 2013, 14:18
Kontakt:

21 kol 2017, 16:14

Zakon o osiguranju u FBiH

Stupanjem na snagu Zakona o osiguranju Federacija BiH (“Službene novine Federacije BiH” br. 23/17) dana 06.04.2017. godine, preostao je da se primjenjuje raniji Zakon o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH” br. 24/05 i 36/10).
Novi zakon o osiguranju Federacije BiH donesen je radi usklađivanja odredaba zakona iz oblasti osiguranja Federacije BiH sa pravom Evropske Unije, odnosno radi ispunjavanja uslova na koje se obavezala BIH.

Zakon o osiguranju reguliše pitanja društava za osiguranje i društava za reosiguranje, poslove osiguranja, osnivanje, nadzor, kao i kapital društava za osiguranje, te organizaciju i funcionisanje Agencije za nadzor FBiH.
U zakon su unesene i posebne odredbe o nadzoru nad grupom osiguravača, zaštiti potrošača, udruživanje više društava za osiguranje u udruženja osiguravača, sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti.

Ono što je specifično jeste da se osiguravajuće društvo, kao i društvo za reosiguranje može osnovati samo u formi dioničkog društva (akcionarskog društva), odnosno ne postoji mogućnost osnivanja osiguravajućeg društva u formi društava za uzajamno osiguranje, kao što je to do donošenja ovog zakona bilo moguće. U Republici Srpskoj i dalje postoji mogućnost da se društva za osiguranje osnuju u formi društava za uzajamno osiguranje.

U tom smislu, djelatnost osiguranja čine poslovi osiguranja i poslovi reosiguranja, poslovi saosiguranja, kao i poslovi naposredno povezani sa poslovima osiguranja ( posredovanje i zastupanje u osiguranju i sl. ). Novim zakonom društvo za osiguranje, pored dosadašnjih pravnih i/ili fizičkih lica, domaćih i/ili stranih lica, mogu osnovati i lica država članica pod uslovima navedenim u zakonu.
Pod licima država članica se podrazumijevaju fizička ili pravna lica koja imaju prebivalište odnosno sjedište na području države članice Evropske Unije ili potpisnice ugovora o evropskom privrednom prostoru.

Društvo za osiguranje u Federaciji BiH može obavljati samo poslove osiguranja, i to samo poslove životnog ili neživotnog osiguranja. U tom smislu, zakon na jasan način odvaja poslove životnog od neživotnog osiguranja, uz određene izuzetke ( npr. društvo za osiguranje koje obavlja poslove životnog osiguranja, izuzetno, uz prethodno odobrenje Agencije za nadzor Federacije BiH može obavljati i poslove osiguranja od nezgode i zdravstvenog osiguranja ), a čime se omogućava izbjegavanje da jedna djelatnost snosi obaveze druge djelatnosti.

Društvo za reosiguranje može samo obavljati poslove reosiguranja u vezi sa rizicima i životnog i neživotnog osiguranja, i to samo kao isključivu djelatnost. Za razliku od društava za osiguranje iz Federacije BiH, društvo za reosiguranje iz ovog entiteta, kao i Republike Srpske, može pružati reosiguravajuće pokriće na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Novim zakonom došlo je i do povećanja osnovnog kapitala društava za osiguranje, i to tako da za društva koja obavljaju poslove osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, osiguranja od odgovornosti za upotrebu vazdušnih letjelica i odgovornosti za upotrebu plovila, osnovni dionički kapital iznosi 4.000.000,00 KM.

Ista visina osnovnog kapitala obavezna je i za društva koja obavljaju poslove osiguranja od nezgode, zdravstvenog osiguranja, osiguranja drumskih vozila, osiguranja tračnih vozila, osiguranje vazdušnih letjelica i plovila, osiguranje robe u prevozu i osiguranje od požara i elementarnih šteta, osiguranja kredita, osiguranja jemstva, osiguranje raznih finansijskih gubitaka i osiguranje pomoći.

Osnovni dionički kapital društava za osiguranje koji obavljaju poslove osiguranja pravne zaštite i ostala osiguranja imovine iznosi 2.000.000,00 KM.

Za društva koja obavljaju poslove životnih osiguranja i društava za reosiguranje, osnovni dionički kapital iznosi 6.000.000,00 KM.

Zakon o osiguranju daje sveubuhvatan pristup regulaciji kapitala, adekvatnosti kapitala, upravljanje rizicima, upravljanju likvidnošću, tehničkim rezervama, nadzoru nad vođenjem poslova društva i nadzoru nad društvima za osiguranje od strane Agencije za nadzor, te internim kontrolama i revizijama.

S tim u vezi, novi zakon bi trebalo da doprinese odgovornijem i kvalitetnijem obavljanju poslova osiguranja i reosiguranja u Federaciji BiH, uz uvažavanje evropskih direktiva.
Odgovori
  • Info
  • Online

    Trenutno korisnika/ca: Nema prijavljenih korisnika/ca. i 0 gostiju.